struna search engine

image shadow

masena spektrometrija

PDF ispis
definition
 

spektrometrija za elementnu analizu materijala koja se temelji na izbacivanju iona iz materijala i razdvajanju iona po njihovim masama s pomoću električnoga i magnetskoga polja

equivalents
 

english: mass spectrometry

abbreviations and acronyms
 

english: MS

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici