struna search engine

image shadow

masa molekule

PDF ispis
definition
 

ukupna masa pojedinačne molekule

equivalents
 

english: mass of a molecule

french: masse d'une molecule

symbol
 
equation
 
note
 
Masa molekule jednaka je omjeru molne mase i Avogadrove konstante i približno je jednaka zbroju masa svih atoma u toj molekuli.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici