struna search engine

image shadow

masa atoma

PDF ispis
definition
 

masa pojedinačnoga atoma jednaka zbroju mase atomske jezgre i masa svih elektrona u tome atomu

equivalents
 

english: atomic mass, mas of an atom

french: masse d'un atome

symbol
 
equation
 
note
 
Masa atoma jednaka je omjeru atomske mase i Avogadrove konstante.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici