struna search engine

image shadow

marža profita

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj profitabilnosti kojim se ocjenjuje sposobnost poduzeća da ostvarene ukupne prihode zadržava u obliku dobiti

equivalents
 

english: profit margin

german: Umsatzrentabilität, EBIT Marge

abbreviations and acronyms
 

croatian: NMP, BMP, MP

note
 
Marža profita izražava se kao postotak. Moguće je izračunati bruto i neto maržu profita. Razlika između neto i bruto marže profita jest u obuhvatu poreza na dobit u brojniku pokazatelja. Razlika između navedenih dvaju pokazatelja iskazuje se kao relativno porezno opterećenje porezom na dobit u odnosu na ostvarene ukupne prihode. Formula za izračun glasi: neto marža profita (NMP) = (neto dobit + rashodi od kamata) / ukupni prihodi; bruto marža profita (BMP) = (bruto dobit + rashodi od kamata) / ukupni prihodi.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja