struna search engine

image shadow

marža naknada

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj marže i prosječnih kamatnih stopa kojim se ocjenjuje profitabilnost imovine nekamatnim aktivnostima banke

context
 
U kontekstu pokazatelja marže vrlo značajni su pokazatelji marže naknada i marže operativnih troškova. Sasvim je jasno da je situacija u poslovanju banke povoljnija što su marža kamata i marža naknada veće, a nasuprot tome, u kontekstu uspješnosti tj. profitabilnosti poslovanja bolje je da je marža operativnih troškova što manja. Uobičajeno se ističe kako bi dobro organizirana suvremena banka morala poslovati tako da maržom kamata pokrije maržu operativnih troškova, dok bi se iz marže naknada trebao eliminirati rezultat banke.
vrela
equivalents
 
note
 
Formula za izračun: marža naknada = neto prihod od kamata / ukupna aktiva.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja