struna search engine

image shadow

marsupijalizacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

kirurški postupak otvaranja cista kojim se uspostavlja komunikacija s vanjskom sredinom

vrela
equivalents
 

english: marsupialisation

german: Marsupialization

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: oralna kirurgija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje