struna search engine

image shadow

marginalna funkcija gustoće komponente neprekidnoga slučajnog vektora

PDF ispis
definition
 

realna funkcija definirana na euklidskome prostoru iste dimenzije kao komponenta $X$ danoga neprekidnog slučajnog vektora $(X,Y)$, koja je za svaku vrijednost argumenta $x$ jednaka Lebesgueovu integralu prereza funkcije gustoće od $( X,Y )$ u $x$

synonyms
 

admitted term: marginalna gustoća komponente neprekidnoga slučajnog vektora

equivalents
 

english: marginal density of continuous random vector component

note
 
Neka je $f_{ X,Y }$ funkcija gustoće neprekidnoga slučajnog vektora $(X,Y)$ dimenzije $p+q$. Tada je marginalna funkcija gustoće $p$-dimenzijske komponente $X$ funkcija $f_X :R^p \rightarrow R_+$ takva da je $f_X (x) = \int f_{ X,Y } (x,y)\, dy$, $x \in R^p$.
classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi