struna search engine

image shadow

mantisa

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

razlomljeni dio logaritma zadanoga realnog broja

equivalents
 

english: mantissa

formula
 
note
 
Mantisa je najčešće razlomljeni dio prirodnoga logaritma.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi