struna search engine

image shadow

Mandelbrotov skup

PDF ispis
definition
 

fraktalni objekt složene i bogate strukture čije je svojstvo samosličnosti mnogo kompleksnije od onoga kod običnih matematičkih fraktala

equivalents
 

english: Mandelbrot set

french: ensemble de Mandelbrot

equation
 
note
 
Mandelbrotov skup definiran je iteracijom navedene jednadžbe, u kojoj je n cijeli broj, a z i c su kompleksni brojevi.
attachment
 
Mandelbrotov skup
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici