struna search engine

image shadow

mamelon

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

jedna od triju kvržica koje se katkad nalaze na incizalnome bridu sjekutića

vrela
equivalents
 

english: mamelons

german: Mammelon

italian: mammeloni

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: protetika dentalne medicine
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje