struna search engine

image shadow

maltoza

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

disaharid građen od dviju molekula glukoze koji nastaje enzimskim cijepanjem škroba

vrela
equivalents
 

english: maltose, malt sugar, maltobiose

german: Maltose, Malzzucker

italian: maltosio

note
 
Djelovanjem salivarne amilaze maltoza nastaje razgradnjom škroba iz hrane već u usnoj šupljini.
classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje