struna search engine

image shadow

mala poluos hiperbole

PDF ispis
short form
 
mala poluos
definition
 

svaka od dužina na koje središte hiperbole dijeli malu os

synonyms
 

admitted term: sporedna poluos hiperbole

equivalents
 

english: semi-minor axis of a hyperbola, minor semi-axis of a hyperbola

symbol
 
note
 
Malom poluosi redovito se naziva i duljina te dužine i u pravilu se označuje kao $b$.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi