struna search engine

image shadow

mala os hiperbole

PDF ispis
definition
 

dužina koja prolazi središtem hiperbole okomita na glavnu os, a duljina joj je jednaka duljini dužine koju tangenta u vrhu hiperbole odsijeca na njezinim asimptotama

synonyms
 

admitted term: sporedna os hiperbole

equivalents
 

english: minor axis of a hyperbola, conjugate axis of a hyperbola

classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi