struna search engine

image shadow

maksimalno dopušteni momenti svijanja

PDF ispis
definition
 

najveće dopuštene vrijednosti momenata svijanja na pojedinim presjecima duljine broda

synonyms
 

not recommended term: maksimalno dozvoljeni momenti savijanja

equivalents
 

english: maximum alowable banding moment

note
 
Maksimalno dopušteni momenti svijanja posebno su definirani za pregib broda, a posebno za progib broda.
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja