struna search engine

image shadow

makrofag

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

velika fagocitna stanica u gingivnome vezivnom tkivu koja ima važnu ulogu u kroničnoj upali jer fagocitira nekrotično tkivo

vrela
equivalents
 

english: macrophage

german: Makrophage

classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: fiziologija čovjeka
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje