struna search engine

image shadow

magnetski monopol

PDF ispis
definition
 

hipotetički odvojeni sjeverni ili južni magnetski pol

equivalents
 

english: magnetic monopole

french: monopôle magnétique

note
 
Magnetski monopol je hipotetički ekvivalent električnome naboju, do sada neostvaren u eksperimentu. Zbog nepostojanja magnetskih monopola narušena je simetrija između električnih i magnetskih pojava u Maxwellovim jednadžbama elektromagnetizma.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici