struna search engine

image shadow

magnetski kvantni broj

PDF ispis
definition
 

kvantni broj u spektru jednoelektronskoga atoma u kvantnoj mehanici kojim su obilježene diskretne vrijednosti komponente orbitalnoga zamaha u smjeru osi vrtnje

equivalents
 

english: magnetic quantum number

french: nombre quantique magnétique

symbol
 
equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici