struna search engine

image shadow

magnetski kvantni broj

PDF ispis
definition
 

jedan od četiriju kvantnih brojeva koja određuju stanje elektrona u atomu a odnosi se na kvantiziranu orijentaciju staze elektrona u magnetskome polju

equivalents
 

english: magnetic quantum number

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici