struna search engine

image shadow

magnetski dipolni moment

PDF ispis
short form
 
magnetski moment
definition
 

vektorska veličina čiji je smjer okomit na ravninu strujne petlje, a iznos jednak umnošku struje i površine petlje

equivalents
 

english: magnetic moment, magnetic area moment

french: moment magnétique, moment magnétique ampérien

symbol
 
equation
 
note
 
Magnetski dipolni moment karakteristično je obilježje magnetskoga dipola. Magnetski dipolni moment uzorka tvari jednak je zbroju magnetskih dipolnih momenata njegovih sastavnih dijelova.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici