struna search engine

image shadow

magnetski dipol

PDF ispis
definition
 

vodljiva petlja kojom teče struja ili mali permanentni magnet u obliku igle ili pločice koji se u vanjskome magnetskom polju usmjeravaju u smjeru polja

equivalents
 

english: magnetic dipole

french: dipôle magnétique

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici