struna search engine

image shadow

magnetska svojstva materijala

PDF ispis
definition
 

svojstva tvari svrstana prema ponašanju u magnetskome polju

equivalents
 

english: magnetic properties of materials

french: propriétés magnétiques des matériaux

note
 
Tvari se prema ponašanju u magnetskome polju dijele na dijamagnetične, paramagnetične i feromagnetične. Razlike su iskazane vrijednostima relativne magnetske permeabilnosti i magnetske susceptibilnosti.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici