struna search engine

image shadow

magnetska susceptibilnost

PDF ispis
definition
 

bezdimenzijska veličina koja je jednaka relativnoj magnetskoj permeabilnosti umanjenoj za jedan

equivalents
 

english: magnetic susceptibility

french: susceptibilité magnétique

symbol
 
equation
 
note
 
Vektor magnetizacije jednak je umnošku magnetske susceptibilnosti i magnetskoga polja.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici