struna search engine

image shadow

magnetska sila na vodič

PDF ispis
definition
 

sila kojom magnetsko polje djeluje na vodič kojim teče struja

equivalents
 

english: magnetic force acting on a conductor, Laplace force

french: force de Laplace, force magnétique sur un conducteur

symbol
 
equation
 
note
 
Magnetska sila na vodič za ravni vodič i homogeno polje jednaka je umnošku gustoće magnetskoga toka struje koja teče vodičem i duljine vodiča. Posljedica je Lorentzove sile na elektrone, nosioce struje u metalu.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici