struna search engine

image shadow

magnetska sila među vodičima

PDF ispis
definition
 

sila kojom uzajamno djeluju dva paralelna vodiča kojima teku struje i koja je razmjerna umnošku struja i duljini vodiča, a obrnuto razmjerna njihovoj udaljenosti

equivalents
 

english: magnetic force between conductors, magnetic force between wires

french: force magnétique entre deux conducteurs

symbol
 
equation
 
note
 
Magnetska sila među vodičima privlačna je ako su smjerovi struja jednaki, a odbojna ako su smjerovi suprotni. Ta je sila temelj definicije jedinice amper u sustavu SI.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici