struna search engine

image shadow

magnetron

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

vakuumska cijev u kojoj titranjem elektrona u jakome magnetskom polju nastaju mikrovalovi

equivalents
 

english: magnetron

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici