struna search engine

image shadow

magneton

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

veličina s pomoću koje se iskazuju atomski, molekulski ili nuklearni magnetski momenti

equivalents
 

english: magneton

french: magnéton

subordinate terms
 
Bohrov magneton, nuklearni magneton
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici