struna search engine

image shadow

magnetometar

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kompas kojim se uspoređuju magnetska polja

equivalents
 

english: magnetometer

subordinate terms
 
otklonski magnetometar
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici