struna search engine

image shadow

magnetokardiografija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

medicinska dijagnostička metoda koja se temelji na mjerenju magnetskoga polja prouzročenoga električnom aktivnošću srca

equivalents
 

english: magnetocardiography

abbreviations and acronyms
 

english: MCG

note
 
Magnetsko polje koje se mjeri magnetokardiografijom jačine je od oko pT (piko tesla).
classification
 

polje: kliničke medicinske znanosti
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici