struna search engine

image shadow

magnetohidrodinamika

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

grana fizike koja proučava međudjelovanje magnetskih polja i vodljivih fluida

synonyms
 

admitted term: magnetska hidrodinamika

equivalents
 

english: magnetohydrodynamics

abbreviations and acronyms
 

croatian: MHD

english: MHD

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici