struna search engine

image shadow

magnetoencefalografija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

medicinska dijagnostička metoda koja se temelji na mjerenju magnetskoga polja prouzročenoga električnom aktivnošću mozga

equivalents
 

english: magnetoencephalography

abbreviations and acronyms
 

croatian: MEG

english: MEG

note
 
Magnetsko polje koje se mjeri magnetoencefalografijom jačine je oko 10 fT (femto tesla).
classification
 

polje: fizika
grana: biofizika i medicinska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici