struna search engine

image shadow

magnetodijagnostika

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

skup medicinskih dijagnostičkih metoda koje se temelje na mjerenju magnetskih polja prouzročenih električnim poljima u ljudskome tijelu

equivalents
 

english: magnetodiagnostics

classification
 

polje: fizika
grana: biofizika i medicinska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici