struna search engine

image shadow

magnetizacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

vektorska veličina koja iskazuje omjer magnetskoga dipolnog momenta uzorka tvari i obujma toga uzorka

equivalents
 

english: magnetization

french: aimantation

symbol
 
equation
 
note
 
Magnetizacija je jednaka umnošku magnetske susceptibilnosti tvari i magnetskoga polja.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici