struna search engine

image shadow

maglena komora

PDF ispis
definition
 

uređaj za opažanje ionizirajućega zračenja i detekciju osnovnih čestica, u kojem se zasićena vodena para kondenzira na tragu koji ostavljaju ioni

synonyms
 

admitted term: oblačna komora, Wilsonova komora

equivalents
 

english: cloud chamber, Wilson chamber

french: chambre à brouillard, chambre de Wilson

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici