struna search engine

image shadow

magla

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

sitne vodene kapljice koje lebde u zraku i smanjuju vodoravnu vidljivost na Zemljinoj površini na manje od jedan kilometar

vrela
equivalents
 

english: fog

german: Nebel

subordinate terms
 
izmaglica, jačanje magle, mokra magla, morska magla, niska magla, obalna magla, privjetrinska magla, rasplinjanje magle, sumaglica, visoka magla, ledeni dim, radijacijska magla
classification
 

polje: geofizika
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja