struna search engine

image shadow

magistralni lijek

PDF ispis
definition
 

lijek koji prema receptu liječnika ljekarnik pripravlja od djelatnih i pomoćnih tvari prema propisima farmakopeje

vrela
equivalents
 

english: magistral medicine, magistral preparation, unique composition, magistral formula

german: Rezepturarzneimittel, magistrale Zubereitung

latin: formula magistralis

classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje, Hrvatsko farmakološko nazivlje