struna search engine

image shadow

luka

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

morski i s morem neposredno povezan kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, strojevima i drugim objektima namijenjenima pristajanju, sidrenju i zaštiti plovnih objekata, ukrcavanju i iskrcavanju putnika i robe, uskladištavanju i drugomu rukovanju robom

vrela
context
 
Strani trgovački brod smije prolaziti unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske radi uplovljavanja u luku otvorenu za međunarodni promet ili u luku u kojoj je brodogradilište u kojemu će biti popravljen, radi isplovljenja iz takve luke, te radi plovidbe između luka otvorenih za međunarodni promet, najkraćim uobičajenim putem.
vrela
equivalents
 

english: port, harbour, seaport

german: Hafen

italian: porto

subordinate terms
 
luka upisa, luka zakloništa, luka završetka zajedničkoga pothvata, slobodna luka, sigurna luka, luka nautičkoga turizma, red u lukama, međuluka, luka otvorena za međunarodni promet
classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja