struna search engine

image shadow

luka nautičkoga turizma

PDF ispis
definition
 

turistički objekt za pružanje usluga nautičkoga turizma

vrela
equivalents
 

english: nautical tourism port

french: port de plaisance

italian: porto di dimora, porto turistico

subordinate terms
 
sidrište, privezište, suha marina, marina
note
 
Luke nautičkoga turizma služe u prvome redu za prihvat i privez jahta i turističkih plovila.
classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja