struna search engine

image shadow

z-test

noun m. sl.
definition
 

statistički test kojim se u međulaboratorijskoj procjeni kvalitete utvrđuje zadovoljava li pojedini laboratorij tražene zahtjeve

vrela
equivalents
 

english: z-test

classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja