struna search engine

image shadow

R-dijastereoizomer

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

dijastereoizomer kojemu prednost atoma vezanih na asimetrični ugljikov atom pada u smjeru kretanja kazaljki na satu

equivalents
 

english: R-diastereoisomer

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja

source
 

source of term: Osnovno stereokemijsko nazivlje : preporuke IUPAC 1996. : preporuke Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva 2001. / priredio G. P. Moss ; preveo Mladen Žinić. Zagreb : Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2001.