struna search engine

image shadow

p,V dijagram

definition
 

grafički prikaz u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu u kojem se na apscisi nanosi obujam a na ordinati tlak i u kojem je svako termodinamičko stanje plina u zatvorenoj posudi prikazano točkom, a reverzibilna promjena krivuljom

equivalents
 

english: p,V diagram

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici