struna search engine

image shadow

O-glikozidi

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

kemijske jedinke u kojima je anomerni ugljikov atom ugljikohidratne molekule vezan na hidroksilnu skupinu organske molekule

equivalents
 

english: O-glycosides

attachment
 
O-glikozidi
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja

source
 

source of term: Nomenklatura ugljikohidrata i glikopeptida : preporuke IUPAC 1996. : preporuke Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva 2001. / priredio A. D. McNaught ; prevela Štefica Horvat. Zagreb : Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2001.