struna search engine

image shadow

langue

noun f. sl. (fre.)
PDF ispis
definition
 

opći apstraktni sustav jezičnih pravila

vrela
context
 
Jezik ( langue) je sustav znakova u nekoj jezičnoj zajednici; jezik je društveni proizvod, konvencionalan je i mora se učiti.
vrela
synonyms
 

admitted term: jezik

equivalents
 

english: langue

note
 
Švicarski lingvist Ferdinand de Saussure uveo je u lingvistiku pojam opće jezične djelatnosti (langage) u kojoj razlikuje jezik (langue) i individualni govor (parole). Odnos između jezika i govora odnos je društvenoga i pojedinačnoga u ljudskome komuniciranju.
classification
 

polje: filologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji