struna search engine

image shadow

E-izomerija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

geometrijska izomerija kod koje su na ugljikovim atomima dvostruke veze vezana tri ili četiri supstituenta, od kojih su supstituenti većega prioriteta, prema Cahn-Ingold-Prelogovim pravilima prednosti, na suprotnim stranama dvostruke veze

equivalents
 

english: E-isomerism

attachment
 
E-izomerija
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja