struna search engine

image shadow

différance

noun f. sl. (fre.)
PDF ispis
definition
 

jezični mehanizam proizvodnje značenja kojim znak ne uspostavlja izravnu vezu s označenikom, nego uvijek upućuje na beskonačan niz drugih označilaca

context
 
Derridin poststrukturalizam ide korak dalje, pa napušta lingvistički egalitarizam između članova iste jezične zajednice i uvodi pojam différance kojim, među ostalim, objašnjava individualnu konstelaciju značenja ili osobni idiolekt, ali ova strukturalna, relacijska narav jezika ipak ostaje prisutna. Ono što Quine naziva “mrežom vjerovanja”, na kojoj počivaju epistemološki i semantički holizam, Derrida naziva différance.
vrela
equivalents
 

english: différance

note
 
Naziv différance stvorio je francuski poststrukturalistički filozof Jacques Derrida kako bi istaknuo nemogućnost stvaranja fiksnih značenja. Pojam je nastao modifikacijom grafije riječi différence (razlika), kako bi se istaknula dvoznačnost francuskoga glagola différer (razlikovati se; odgoditi) od kojega je izvedena.
classification
 

polje: interdisciplinarne humanističke znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji