struna search engine

image shadow

dentinogenesis imperfecta

(lat.)
PDF ispis
definition
 

nasljedni poremećaj u razvoju dentina koji nastaje u fazi apozicije, očituje se manjkavim razvitkom dentina

vrela
equivalents
 

english: dentinogenesis imperfecta

german: Dentinogenesis imperfecta

latin: dentinogenesis imperfecta

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: dječja i preventivna dentalna medicina
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje