struna search engine

image shadow

aetoma

noun f. sl. (gre.)
PDF ispis
definition
 

sljeme klasičnoga hrama

equivalents
 

english: aetoma, aetos

note
 
Naziv se ponekad upotrebljava i kao istoznačnica za timpan ili pediment.
classification
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture