struna search engine

image shadow

aditus maximus

PDF ispis
definition
 

glavni ulaz u antički rimski amfiteatar

vrela
equivalents
 

english: aditus maximus

german: Aditus maximus

latin: aditus maximus

french: aditus maximus

italian: aditus maximus

classification
 

polje: arhitektura i urbanizam
grana: arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture