struna search engine

image shadow

ad hoc-vještak

(lat.)
definition
 

vještak kojega je imenovao sud da u pojedinome sudskom postupku obavlja poslove vještačenja, a ne nalazi se na popisu stalnih sudskih vještaka

synonyms
 

admitted term: prigodni vještak

equivalents
 

english: ad hoc expert

classification
 

polje: pravo
grana: kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje