struna search engine

image shadow

lokalna država

PDF ispis
definition
 

podsektor opće države koji prema klasifikaciji Europskoga sustava računa uključuje tijela javne uprave koja izvršavaju upravne funkcije na lokalnoj razini, osim lokalnih agencija za fondove socijalne sigurnosti

vrela
synonyms
 

admitted term: općinska uprava

equivalents
 

english: local government

german: Gemeinde

french: administration locale

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije