struna search engine

image shadow

ljuska

noun f. sl.
definition
 

područja u atomu u kojima je vjerojatnost nalaženja elektrona visoka

equivalents
 

english: shell

subordinate terms
 
podljuska
note
 
Ljusku označuje glavni kvantni broj, n.
classification
 

polje: kemija
grana: teorijska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja